drzwi

Dlaczego system kompozytowych drzwi wejściowych Vikking?

5.07.2013
|
kolekcja-diplomat

Kompozytowe drzwi wejściowe VIKKING są wypróbowanym na Zachodzie, a nowym na polskim rynku rozwiązaniem, łączącym estetykę drewna, lekkość aluminium i odporność stali.

Drzwi kompozytowe to:

doskonała, potwierdzona atestami ochrona

współczynnik przenikania ciepła kompletnych drzwi od 0,81 W/m2K (certyfikat na współczynnik przenikalności cieplnej),
odporność na wandalizm (świadectwo kwalifikacji badań drzwi zewnętrznych na antywłamaniowość),
odporność na ekstremalną wilgoć i na różnicę temperatur – skrzydła nie rozszerzają się i nie kurczą (wstępne badania typu drzwi zewnętrznych na zgodność z PN-EN 14 352-1:2006 [...]

Password: